Varstvo pri delu
STOPAJNIK

VARNOST JE PRVA!

Pozdravljeni, zahvaljujemo se Vam, da ste obiskali našo spletno stran.

Varstvo pri delu postaja vedno bolj pomemben faktor ekonomskega in tehničnega razvoja, zato mu zadnjem času povsod posvečamo vedno večjo pozornost in skrb za čimbolj popolno izvajanje.

Varno delo predstavlja precejšen doprinos počutju zaposlenim na delovnem mestu, kar vsekakor vpliva na večjo storilnost s čim boljšo izrabo sredstev za delo, predmetov dela, časa in finančnih sredstev.


Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu mora biti glavna skrb vsakega zaposlenega in odgovornega delodajalca. Zaradi vedno večjih tehnoloških in organizacijskih napredkov proizvodnje v svetu, se je korenito spremenil odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vse to v veliki moči vpliva na ekonomsko plat, saj posledice poškodb pri delu in bolezni v zvezi z delom, zmanjšujejo splošno blaginjo države in povzročajo invalidnost predvsem pri aktivni populaciji.