KOORDINATOR VZD NA GRADBIŠČIH – VARNOSTNI NAČRTI

Izvajanje nalog koordinatorja na gradbišču v fazi pripravi projektov ali fazi gradnje

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, kar določa Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, ter posebej imenovati koordinatorja za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

Nudimo vam:

  • izdelavo varnostnih načrtov.
  • Izvajanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo v fazi priprave projektov,
  • izvajanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo v fazi gradnje,