Zakon o graditvi objektov govori o komisiji za tehnični pregled in določa, da ima uradna osebe možnost, ko vodi postopek, v primeru, da je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, se  v tem primeru opravi dokaz z ustreznimi strokovnjaki.

Področja pregledov:

Upravni organ v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja določi sestavo komisije za tehnični pregled. V VPD-Stopajnik vam nudimo sodelovanje v komisiji za tehnični pregled s strokovnimi delavci na področjih:

  • Varstvo pred požarom.
  • Varnost in zdravje pri delu.

Imamo ustrezen kader in znanje za opravljanje tovrstnih storitev.