IZVAJANJE USPOSABLJANJ DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽARI

Po določilih Zakona o varstvu pred požarom morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste požarnih nevarnosti.

Za vas nudimo naslednje vrste usposabljanj:

  • Usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom na različnih delovnih mestih.
  • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

IZDELAVA POŽARNEGA REDA IN OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Za vse objekte je potrebno na osnovi Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz izdelati požarni red z vsebino, ki jo določa Pravilnik o požarnem redu.

Storitev zajema:

  • Izdelava požarnega reda z evidencami in kontrolnimi listi
  • Izvlečki Požarnega reda z okvirjem in pod steklom za vsako etažo.
  • Izdelava ocene požarne ogroženosti.

IZDELAVA EVAKUACIJSKIH IN POŽARNIH IN NAČRTI

Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v katerih se zbira več ljudi, je treba izdelati tudi evakuacijske in požarne načrte. Lastnik ali uporabnik takega objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja.

Storitev zajema:

  • Izdelava načrtov evakuacije z okvirjem in pod steklom za vsako etažo.

Izdelava požarnih načrtov.

SODELOVANJE Z INŠPEKCIJSKIMI SLUŽBAMI